Op. Dr. Murat Üstün

1969 İstanbul doğumludur. 1986’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmiş, 1992’de mezun olmuştur. 1992’de SSK Ankara Eğitim Hastanesi’nde başladığı genel cerrahi uzmanlık eğitimini 1996’da tamamlamıştır. 2001 yılından bu yana İstanbul’da özel sektörde çalışmaktadır.

Cerrahideki temel ilgi alanları laparoskopik ve endoskopik yöntemlerdir. Türkiye’de birçok yöntemin ilk uygulayıcısı olmuştur. Bunlardan birkaçı endoskopik reflü tedavisinde Esophyx kullanımı ve obezite cerrahisinde laparoskopik gastrik plikasyon metodudur. Obezite cerrahisinin tüm metodlarını (mide balonu, mide bandı, tüp mide, mide katlama, gastrik bypass, duodenal switch, SADI-S) laparoskopik olarak uygulamaktadır. SRS endoskopik reflü tedavisinin az sayıdaki uygulayıcılarındandır. Ayrıca Apollo endoskopik mide küçültme ve revizyon girişimlerinin Türkiye’deki ilk ve tek uygulayıcısıdır.

Uzman olduktan sonra eğitimine bir an olsun ara vermemiş ve başta Fransa, Almanya, Belçika ve Avusturya olmak üzere pek çok hastane ve klinikte ileri laparoskopi ve bariatrik cerrahi alanlarında  çalışmalarda bulunmuştur.

Hekimliğin yanısıra bizzat kurduğu forum ve online gruplarla hasta bilgilendirme konusuna en çok önem veren cerrahlardandır. Özellikle obezite cerrahisi ile ilgili pek çok sitesi ülkenin en geniş ve en güvenilir bilgi kaynağı konumundadır. Facebook üzerinde de en eski ve büyük obezitedestek gruplarından birini yönetmektedir.

Türk Cerrahi Derneği, Türk Obezite Cerrahisi Derneği, Türk Kolon-Rektum Cerrahisi Derneği, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders üyesidir. On-line International Bariatric Club’un ülkemizden kabul edilen ilk üyesidir.

Op. Dr. Murat Üstün
Adres:Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No:11 A Kat:2 Nişantaşı/ İSTANBUL
www.obezitecerrahisi.com.tr
Tel:0212 2340001