Çocuk ve disiplin

İnsanların içinde yaşadığı topluma ya da topluluğa uyum sağlamalarını kolylaştıran önlemler dizisidir disiplin. Bir çocuk için bu önlemler dizisi evde başlar yani evde disiplin sosyal gelişime hazırlık için ilk basamaktır çocuk için. Her evin disiplini farklıdır. Çünkü ailenin değer ve düşünce yapısına göre şekillenir.

Evde yapılması ve yapılmamasıgereken davranışlar düzenidir. Bir evde disiplinin var olduğunu o evdeki düzenden anlarız. Başka bir deyişle bir evde düzen varsa disiplin de vardır. Bu düzen eve giriş çıkış saatlerinin düzeni, diş fırçalama düzeni, tv-tablet vb. kullanma düzeni, eve ait düzen vs. gibi birçok alanı kapsar. Bir evde düzen dolayısıyla sınırların olması aslında çocuğu güvende hissettiri. Ve çocuğun buna ihtiyacı vardır. Gerçek disiplin görünmezdir ve sadece çocuklar için değildir yani evde sürekli yaşayan tüm aile bireylerini kapsar.
Evde disiplin uygulamasının belli başlı ana hatları vardır.

Bu ana hatlar:
• disiplin kurallarının ailecek önceden belirlenmesi
• kurallarla ilgili çocuğa açık, net ve somut bir dille bilgi verilmesi ve anlaşıldığına dair hemfikir olunması
• kuralların ödül ve ceza yöntemleriyle birlikte işletilmesi
• konulan kuralların duruma ve keyfiyete göre değişmeden tutarlı bir şekilde uygulanması
• kurallar nihai hedefi çocukta özdenetim sağlanması olması
• kurallar koyulurken çocuğun yaşına, varsa özel durumuna ve kişilik yapısına uygun olması
• çocuğa aktif rol ve sorumluluk verilmesi
• çocukta oturtulması istenen davranışı -beklenene yakın da olsa- takdir, teşvik edilmesi
• ebeveynin sevgisinin karşılıksız olduğunu çocuğa her zaman hissettirmesi
• tüm bu uygulama sırası ve sonrasında çocukla ve aile içinde ben dili ile iletişim kurulması

Tüm bunlarla disiplin uygulamalarındaki asıl amacımız çocuğa yanlış ya da olumsuz davranışı, etkileri ve sonuçları üzerinde düşünmek, hatasını anlamak, onu tamir yollarını aramak veya sonuçlarını düzeltmek olmalıdır. Yani vicdan ve ahlak geliştirmek olmalıdır.

DİĞER HABERLER

Beril Öztürk

Beril Öztürk

Uzman Psikolog / Aile-Çift Terapisti

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir