Obezitenin dünyada ve ülkemizde sıklığı nasıldır?

Obezitenin dünyada ve ülkemizde sıklığı nasıldır?

Sitemiz Obezite Uzmanı Op.Dr. Murat Üstün, obezitenin dünyayı ne derece etkilediğini ayrıntılarıyla açıklıyor.

Obezite insanlığı küresel boyutta tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunudur. Eskiden sadece zengin insanları ilgilendiren bir hastalık kabul edilirken, son yıllarda gıda endüstrisinin yayılması ve kalitesiz ve ucuz gıdaya ulaşmanın kolaylaşması nedeniyle yoksul ülkeleri de etkisi altına almıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa, Asya ve Afrika’da 6 ayrı bölgeyi kapsayan ve 12 yıl süren MONICA çalışmasına göre, 10 yıl içinde % 10’dan %30’a varan artışlar yaşanmıştır.

2008’de 400 milyon olan obez sayısı 2015’de 700 milyona, 1.4 milyar olan fazla kilolu sayısı ise 2.3 milyara ulaşmıştır. Morbid obezite tanılı hastalar Avrupa ve Amerika’da toplam nüfusun % 2-5’ni oluşturmaktadır. 1995 yılında dünyada 200 milyon obez erişkin varken, 2000 yılında bu sayı 300 milyona ulaşmıştır.

Obezitenin bir alt aşaması olan fazla kilo sıklığı ise ABD’nde %64, İsrail’de %38 olarak bildirilmiştir. Aynı ülkelerde obezite sıklığı ise sırasıyla %19 ve %21’dir. Bugünün fazla kilolularının birkaç sene sonrasının obezleri haline geleceğini ileri sürmek hiç de yanlış olmaz. Keza, yine İngiltere’de son 10 yılda obezite 2 kat artmış olup, erişkinlerin %50’den fazlasının obez olduğu bildirilmiştir.

Bu bulgulara göre, Avrupa’da 2010 yılında 150 milyonu aşkın erişkin, 15 milyonu aşkın çocuk ve adolesan obez olduğu saptanmıştır. Okul çağında fazla kilolu olma oranları % 35’lere kadar ulaşmıştır. Avrupa çapında fazla kilo oranları % 30-80’lere varmıştır

Ülkemizde de obezite son zamanlarda katlanarak artış göstermektedir. Ortalama üç kadından ve beş erkekten biri obezite sınırları içerisindedir. Ülkemizde yürütülmüş olan obezite yaygınlığı ile ilgili bir çalışmada 1990 yılında obezite sıklığı %18.6 olarak bulunmuş olup, 2000 yılında obezite sıklığının erişkin erkeklerde %21.1, erişkin kadınlarda %43 olduğu belirtilmiştir. Kısacası, Türkiye’de 10 yıl öncesine kıyasla obezite sıklığının kadınlarda %36, erkeklerde %75 oranında arttığı gösterilmiştir.

DİĞER HABERLER

Murat Üstün

Murat Üstün

Genel Cerrahi & Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Uzmanı

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir